Nowoczesne kadry woj.lubelskiego Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Nowoczesne kadry woj.lubelskiego Miejsce: Lubelskie Powiat lubelski   Numer umowy: POKL.08.01.01-06-068/13-00   Suma dofinansowania: 255449,54 Dofinansowanie UE: 217132,11   Nazwa beneficjenta: „Lubelskie Centrum Consultingu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i…

„Niedrzwicki Ogród Integracji” Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: „Niedrzwicki Ogród Integracji” Miejsce: Lubelskie Powiat lubelski Niedrzwica Duża   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-106/11-00   Suma dofinansowania: 49995 Dofinansowanie UE: 42495,75   Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Temat: 69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju…

Integracja przez współdziałanie Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Integracja przez współdziałanie Miejsce: Lubelskie Powiat lubelski Jastków   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-340/09-00   Suma dofinansowania: 48150 Dofinansowanie UE: 40927,5   Nazwa beneficjenta: Gminny Klub Sportowy „Dąbrowica” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Wiedza szansą na sukces na Lubelszczyźnie Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Wiedza szansą na sukces na Lubelszczyźnie Miejsce: Lubelskie Powiat lubelski   Numer umowy: POKL.08.01.01-06-129/10-00   Suma dofinansowania: 1605852,4 Dofinansowanie UE: 1364974,54   Nazwa beneficjenta: Euro Info Group Sp. z o. o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w…

„Od aktywności do sukcesu – projekt adresowany do mieszkańców Gminy Borzechów” – II edycja Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: „Od aktywności do sukcesu – projekt adresowany do mieszkańców Gminy Borzechów” – II edycja Miejsce: Lubelskie Powiat lubelski Borzechów   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-159/11-00   Suma dofinansowania: 45314,3 Dofinansowanie UE: 38517,16   Nazwa beneficjenta: Fundacja „LIDERZY SUKCESU” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Piekarnia Nakonieczny-wsparcie rozwojowe Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Piekarnia Nakonieczny-wsparcie rozwojowe Miejsce: Lubelskie Powiat lubelski Garbów   Numer umowy: POKL.08.01.01-06-101/13-00   Suma dofinansowania: 301213,05 Dofinansowanie UE: 256031,09   Nazwa beneficjenta: Zarząd Regionu Środkowowchodniego NSZZ „Solidarność” Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi…

Aktywnym łatwiej – inicjatywa mieszkańców Gminy Wojciechów Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywnym łatwiej – inicjatywa mieszkańców Gminy Wojciechów Miejsce: Lubelskie Powiat lubelski Wojciechów   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-161/11-00   Suma dofinansowania: 45473,75 Dofinansowanie UE: 38652,69   Nazwa beneficjenta: Fundacja „LIDERZY SUKCESU” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Młodzi aktywni-jesteśmy potrzebni Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Młodzi aktywni-jesteśmy potrzebni Miejsce: Lubelskie Powiat lubelski Strzyżewice   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-080/10-00   Suma dofinansowania: 40000 Dofinansowanie UE: 34000   Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Niedrzwica Duża z Organizacjami Pozarządowymi Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Niedrzwica Duża z Organizacjami Pozarządowymi Miejsce: Lubelskie Powiat lubelski Niedrzwica Duża   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-206/10-00   Suma dofinansowania: 40180 Dofinansowanie UE: 34153   Nazwa beneficjenta: GMINA NIEDRZWICA DUŻA Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Od aktywności do sukcesu – projekt adresowany do mieszkańców Gminy Borzechów Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Od aktywności do sukcesu – projekt adresowany do mieszkańców Gminy Borzechów Miejsce: Lubelskie Powiat lubelski Borzechów   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-018/10-00   Suma dofinansowania: 48176 Dofinansowanie UE: 40949,6   Nazwa beneficjenta: Fundacja „LIDERZY SUKCESU” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób…

Shopping cart

close