Wieś naszą szansą Powiat hrubieszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Wieś naszą szansą Miejsce: Lubelskie Powiat hrubieszowski Dołhobyczów   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-170/09-01   Suma dofinansowania: 44924,4 Dofinansowanie UE: 38185,74   Nazwa beneficjenta: Gmina Dołhobyczów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Wygraj Przyszłość Powiat hrubieszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Wygraj Przyszłość Miejsce: Lubelskie Powiat hrubieszowski Trzeszczany   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-159/09-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Trzeszczany Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy…

Edukacja kluczem aktywności społecznej Powiat hrubieszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Edukacja kluczem aktywności społecznej Miejsce: Lubelskie Powiat hrubieszowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-063/08-01   Suma dofinansowania: 41930,5 Dofinansowanie UE: 35640,93   Nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Aktywność na wsi Powiat hrubieszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywność na wsi Miejsce: Lubelskie Powiat hrubieszowski Dołhobyczów   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-128/09-01   Suma dofinansowania: 49720 Dofinansowanie UE: 42262   Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

DROGOWSKAZ-BEZPIECZNY,TWÓRCZY, AKTYWNY Powiat hrubieszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: DROGOWSKAZ-BEZPIECZNY,TWÓRCZY, AKTYWNY Miejsce: Lubelskie Powiat hrubieszowski Trzeszczany   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-271/09-00   Suma dofinansowania: 49985 Dofinansowanie UE: 42487,25   Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

TRADYCJE DROGĄ DO INTEGRACJI Powiat hrubieszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: TRADYCJE DROGĄ DO INTEGRACJI Miejsce: Lubelskie Powiat hrubieszowski Trzeszczany   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-283/09-00   Suma dofinansowania: 48800 Dofinansowanie UE: 41480   Nazwa beneficjenta: Gmina Trzeszczany Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Synergia społeczna w Gminie Trzeszczany Powiat hrubieszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Synergia społeczna w Gminie Trzeszczany Miejsce: Lubelskie Powiat hrubieszowski Trzeszczany   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-013/10-00   Suma dofinansowania: 44500 Dofinansowanie UE: 37825   Nazwa beneficjenta: Gmina Trzeszczany Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

GÓRA ŚLIMAKA Powiat hrubieszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: GÓRA ŚLIMAKA Miejsce: Lubelskie Powiat hrubieszowski Trzeszczany   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-181/10-00   Suma dofinansowania: 49996 Dofinansowanie UE: 42496,6   Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Integracja poprzez tradycję Powiat hrubieszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Integracja poprzez tradycję Miejsce: Lubelskie Powiat hrubieszowski Trzeszczany   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-222/09-00   Suma dofinansowania: 45982 Dofinansowanie UE: 39084,7   Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Shopping cart

close