Aktywni w działaniu Powiat chełmski – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywni w działaniu Miejsce: Lubelskie Powiat chełmski Wierzbica   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-189/09-01   Suma dofinansowania: 48680 Dofinansowanie UE: 41378   Nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Program edukacyjno-rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Sawin. Powiat chełmski – Lubelskie

Tytuł projektu: Program edukacyjno-rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Sawin. Miejsce: Lubelskie Powiat chełmski Sawin   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-091/10-00   Suma dofinansowania: 45162 Dofinansowanie UE: 38387,7   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Integracji Rodzin „ PRZYSTAŃ” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia…

Twój los w Twoich rękach – aktywizacja i integracja osób zajmujących się rolnictwem na terenie Gminy Sawin Powiat chełmski – Lubelskie

Tytuł projektu: Twój los w Twoich rękach – aktywizacja i integracja osób zajmujących się rolnictwem na terenie Gminy Sawin Miejsce: Lubelskie Powiat chełmski Sawin   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-290/09-00   Suma dofinansowania: 45870 Dofinansowanie UE: 38989,5   Nazwa beneficjenta: Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin Temat: 71 Ścieżki…

Kobieta z inicjatywą Powiat chełmski – Lubelskie

Tytuł projektu: Kobieta z inicjatywą Miejsce: Lubelskie Powiat chełmski Siedliszcze   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-110/10-00   Suma dofinansowania: 49999,78 Dofinansowanie UE: 42499,81   Nazwa beneficjenta: Fundacja Inicjatyw Lokalnych Temat: 69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia…

Komputer – moja przyszłość Powiat chełmski – Lubelskie

Tytuł projektu: Komputer – moja przyszłość Miejsce: Lubelskie Powiat chełmski Rejowiec Fabryczny   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-254/09-00   Suma dofinansowania: 49907,2 Dofinansowanie UE: 42421,12   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny „AKTYWNI” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Wzrost konkurencyjności grupy HABeR Energia Powiat chełmski – Lubelskie

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności grupy HABeR Energia Miejsce: Lubelskie Powiat chełmski Chełm   Numer umowy: POKL.08.01.01-06-027/13-00   Suma dofinansowania: 899065 Dofinansowanie UE: 764205,25   Nazwa beneficjenta: ”HULANICKI BEDNAREK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach;…

Oko na Wyżynę Powiat chełmski – Lubelskie

Tytuł projektu: Oko na Wyżynę Miejsce: Lubelskie Powiat chełmski Ruda-Huta   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-329/09-00   Suma dofinansowania: 47985 Dofinansowanie UE: 40787,25   Nazwa beneficjenta: Gmina Ruda-Huta/Gminny Ośrodek Kultury Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Lokalne Inspiracje Powiat chełmski – Lubelskie

Tytuł projektu: Lokalne Inspiracje Miejsce: Lubelskie Powiat chełmski Żmudź   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-253/09-00   Suma dofinansowania: 6691,14 Dofinansowanie UE: 5687,47   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Wspólny krok w profesjonalizm Powiat chełmski – Lubelskie

Tytuł projektu: Wspólny krok w profesjonalizm Miejsce: Lubelskie Powiat chełmski   Numer umowy: POKL.08.01.01-06-186/10-00   Suma dofinansowania: 503650 Dofinansowanie UE: 428102,5   Nazwa beneficjenta: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego civis Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi…

Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta Powiat chełmski – Lubelskie

Tytuł projektu: Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta Miejsce: Lubelskie Powiat chełmski Ruda-Huta   Numer umowy: POKL.07.03.00-06-276/09-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Ruda-Huta/Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Shopping cart

close