Rozwój zasobów ludzkich „MALTABUD” sp. j. poprzez zintegrowany program szkoleń doskonalących Powiat wieluński – Łódzkie

Tytuł projektu: Rozwój zasobów ludzkich „MALTABUD” sp. j. poprzez zintegrowany program szkoleń doskonalących Miejsce: Łódzkie Powiat wieluński Wieluń   Numer umowy: POKL.08.01.01-10-432/09-00   Suma dofinansowania: 500660,2 Dofinansowanie UE: 425561,17   Nazwa beneficjenta: „MALTABUD” spółka jawna, Bogdan Wełna i Zbigniew Wełna Temat: 62 Rozwój systemów i…

Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zintegrowanego systemu zarządzania bhp i jakością Powiat wieluński – Łódzkie

Tytuł projektu: Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zintegrowanego systemu zarządzania bhp i jakością Miejsce: Łódzkie Powiat wieluński Wieluń   Numer umowy: POKL.08.01.01-10-137/09-01   Suma dofinansowania: 42175 Dofinansowanie UE: 35848,75   Nazwa beneficjenta: „MALTABUD” spółka jawna, Bogdan Wełna…

Bawmy się w Konopnicy Powiat wieluński – Łódzkie

Tytuł projektu: Bawmy się w Konopnicy Miejsce: Łódzkie Powiat wieluński Konopnica   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-270/08-01   Suma dofinansowania: 48268 Dofinansowanie UE: 41027,8   Nazwa beneficjenta: Gmina Konopnica Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość Powiat wieluński – Łódzkie

Tytuł projektu: Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość Miejsce: Łódzkie Powiat wieluński Pątnów   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-301/09-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Pątnów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Osjaków krainą na bursztynowym szlaku Powiat wieluński – Łódzkie

Tytuł projektu: Osjaków krainą na bursztynowym szlaku Miejsce: Łódzkie Powiat wieluński Osjaków   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-201/10-00   Suma dofinansowania: 41780 Dofinansowanie UE: 35513   Nazwa beneficjenta: Gmina Osjaków Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

„Zainwestuj w siebie” kursy dla pracujących osób dorosłych o niskich kwalifikacjach Powiat wieluński – Łódzkie

Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie” kursy dla pracujących osób dorosłych o niskich kwalifikacjach Miejsce: Łódzkie Powiat wieluński   Numer umowy: POKL.08.01.01-10-011/09-01   Suma dofinansowania: 126574,98 Dofinansowanie UE: 107588,74   Nazwa beneficjenta: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się…

Aktywna gmina Mokrsko Powiat wieluński – Łódzkie

Tytuł projektu: Aktywna gmina Mokrsko Miejsce: Łódzkie Powiat wieluński Mokrsko   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-008/10-00   Suma dofinansowania: 39928 Dofinansowanie UE: 33938,8   Nazwa beneficjenta: Gmina Mokrsko / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Aktywizacja zawodowa z Gminą Pątnów Powiat wieluński – Łódzkie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa z Gminą Pątnów Miejsce: Łódzkie Powiat wieluński Pątnów   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-375/10-00   Suma dofinansowania: 49113,55 Dofinansowanie UE: 41746,52   Nazwa beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców obszarów wiejskich Powiat wieluński – Łódzkie

Tytuł projektu: Aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców obszarów wiejskich Miejsce: Łódzkie Powiat wieluński Wierzchlas   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-359/10-00   Suma dofinansowania: 6193,13 Dofinansowanie UE: 5264,16   Nazwa beneficjenta: High Skills Paweł Tomczyk Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Razem poznajemy kraj Powiat wieluński – Łódzkie

Tytuł projektu: Razem poznajemy kraj Miejsce: Łódzkie Powiat wieluński Osjaków   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-196/08-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Osjaków Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Shopping cart

close