Integracja poprzez wspólne poznawanie świata Powiat pajęczański – Łódzkie

Tytuł projektu: Integracja poprzez wspólne poznawanie świata Miejsce: Łódzkie Powiat pajęczański Pajęczno   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-176/08-00   Suma dofinansowania: 41180 Dofinansowanie UE: 35003   Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Pajęczno Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Integracja pokoleń Powiat pajęczański – Łódzkie

Tytuł projektu: Integracja pokoleń Miejsce: Łódzkie Powiat pajęczański Pajęczno   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-062/09-00   Suma dofinansowania: 46120,11 Dofinansowanie UE: 39202,09   Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Pajęczno Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Integracja poprzez zajęcia świetlicowe i koła zainteresowań Powiat pajęczański – Łódzkie

Tytuł projektu: Integracja poprzez zajęcia świetlicowe i koła zainteresowań Miejsce: Łódzkie Powiat pajęczański Pajęczno   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-175/08-00   Suma dofinansowania: 39248 Dofinansowanie UE: 33360,8   Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Pajęczno Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Shopping cart

close