Rozwój przewagi konkurencyjnej firmy Gealan Polska Powiat łódzki wschodni – Łódzkie

Tytuł projektu: Rozwój przewagi konkurencyjnej firmy Gealan Polska Miejsce: Łódzkie Powiat łódzki wschodni Rzgów   Numer umowy: POKL.08.01.01-10-348/09-00   Suma dofinansowania: 436394,15 Dofinansowanie UE: 370935,03   Nazwa beneficjenta: GEALAN POLSKA Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w…

Szkoła Liderów Integracji Społecznej II Powiat łódzki wschodni – Łódzkie

Tytuł projektu: Szkoła Liderów Integracji Społecznej II Miejsce: Łódzkie Powiat łódzki wschodni Koluszki   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-027/10-00   Suma dofinansowania: 48800 Dofinansowanie UE: 41480   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Stacja Koluszki” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Wolna i bezpieczna od używek młodzież w Koluszkach Powiat łódzki wschodni – Łódzkie

Tytuł projektu: Wolna i bezpieczna od używek młodzież w Koluszkach Miejsce: Łódzkie Powiat łódzki wschodni Koluszki   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-389/09-00   Suma dofinansowania: 47352,4 Dofinansowanie UE: 40249,54   Nazwa beneficjenta: Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Szkoła Liderów Integracji Społecznej Powiat łódzki wschodni – Łódzkie

Tytuł projektu: Szkoła Liderów Integracji Społecznej Miejsce: Łódzkie Powiat łódzki wschodni Koluszki   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-213/08-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Integracja młodzieży poprzez warsztaty muzyczne Powiat łódzki wschodni – Łódzkie

Tytuł projektu: Integracja młodzieży poprzez warsztaty muzyczne Miejsce: Łódzkie Powiat łódzki wschodni Koluszki   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-064/10-00   Suma dofinansowania: 39811,98 Dofinansowanie UE: 33840,18   Nazwa beneficjenta: CUDIM Bartłomiej Dyner Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Organizacja Dożynek w Gminie Nowosolna 2009 Powiat łódzki wschodni – Łódzkie

Tytuł projektu: Organizacja Dożynek w Gminie Nowosolna 2009 Miejsce: Łódzkie Powiat łódzki wschodni Nowosolna   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-150/09-00   Suma dofinansowania: 45855 Dofinansowanie UE: 38976,75   Nazwa beneficjenta: Gmina Nowosolna Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Jestem, Jesteś Powiat łódzki wschodni – Łódzkie

Tytuł projektu: Jestem, Jesteś Miejsce: Łódzkie Powiat łódzki wschodni   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-146/08-00   Suma dofinansowania: 37754,73 Dofinansowanie UE: 32091,52   Nazwa beneficjenta: Powiat Łódzki Wschodni Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Nowe szanse na rynku pracy dla mieszkańców gminy Andrespol Powiat łódzki wschodni – Łódzkie

Tytuł projektu: Nowe szanse na rynku pracy dla mieszkańców gminy Andrespol Miejsce: Łódzkie Powiat łódzki wschodni Andrespol   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-031/11-00   Suma dofinansowania: 47130 Dofinansowanie UE: 40060,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Wracamy na rynek pracy Powiat łódzki wschodni – Łódzkie

Tytuł projektu: Wracamy na rynek pracy Miejsce: Łódzkie Powiat łódzki wschodni Tuszyn   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-348/10-01   Suma dofinansowania: 48091 Dofinansowanie UE: 40877,35   Nazwa beneficjenta: „Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i Dzień Strażaka narzędziem integracji mieszkańców sołectwa Lipiny Powiat łódzki wschodni – Łódzkie

Tytuł projektu: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i Dzień Strażaka narzędziem integracji mieszkańców sołectwa Lipiny Miejsce: Łódzkie Powiat łódzki wschodni Nowosolna   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-034/09-01   Suma dofinansowania: 35030 Dofinansowanie UE: 29775,5   Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Shopping cart

close