Zostań Opiekunem Osób Starszych. Szkolenia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia mieszkańców powiatu łaskiego Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: Zostań Opiekunem Osób Starszych. Szkolenia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia mieszkańców powiatu łaskiego Miejsce: Łódzkie Powiat łaski   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-135/11-00   Suma dofinansowania: 43085 Dofinansowanie UE: 36622,25   Nazwa beneficjenta: Ośrodek Kształcenia Kursowego „GLOB” s.c. Grażyna Marszałek, Edward Marszałek Temat:…

Integracja mieszkańców parafii Teodory w ramach festynu rodzinnego połączonego z kultywowaniem tradycji regionalnych Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: Integracja mieszkańców parafii Teodory w ramach festynu rodzinnego połączonego z kultywowaniem tradycji regionalnych Miejsce: Łódzkie Powiat łaski Łask   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-181/08-00   Suma dofinansowania: 20737,6 Dofinansowanie UE: 17626,96   Nazwa beneficjenta: Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Kwalifikacje twoją szansą Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: Kwalifikacje twoją szansą Miejsce: Łódzkie Powiat łaski Widawa   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-014/10-00   Suma dofinansowania: 45426 Dofinansowanie UE: 38612,1   Nazwa beneficjenta: Gmina Widawa Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Truskawkowe żniwa Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: Truskawkowe żniwa Miejsce: Łódzkie Powiat łaski Buczek   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-322/09-00   Suma dofinansowania: 37690 Dofinansowanie UE: 32036,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Buczek Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy…

Festyn integracyjno-edukacyjny w miejscowości Marzenin Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: Festyn integracyjno-edukacyjny w miejscowości Marzenin Miejsce: Łódzkie Powiat łaski Sędziejowice   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-057/10-00   Suma dofinansowania: 40940 Dofinansowanie UE: 34799   Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

„Gminne pożegnanie lata” w Gminie Łask Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: „Gminne pożegnanie lata” w Gminie Łask Miejsce: Łódzkie Powiat łaski Łask   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-012/09-00   Suma dofinansowania: 49322,8 Dofinansowanie UE: 41924,38   Nazwa beneficjenta: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Kompetencje w Kastor uszyte na miarę Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: Kompetencje w Kastor uszyte na miarę Miejsce: Łódzkie Powiat łaski Łask   Numer umowy: POKL.08.01.01-10-094/14-00   Suma dofinansowania: 209352,69 Dofinansowanie UE: 177949,79   Nazwa beneficjenta: Kastor S.A. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi…

Mobilnie przez życie Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: Mobilnie przez życie Miejsce: Łódzkie Powiat łaski Sędziejowice   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-286/10-00   Suma dofinansowania: 38002 Dofinansowanie UE: 32301,7   Nazwa beneficjenta: Signa Sp. z o.o. Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Osiągaj sukces dzięki kwalifikacjom – dedykowany program szkoleń podnoszący konkurencyjność firmy POLWET-CENTROWET Sp.z o.o. Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: Osiągaj sukces dzięki kwalifikacjom – dedykowany program szkoleń podnoszący konkurencyjność firmy POLWET-CENTROWET Sp.z o.o. Miejsce: Łódzkie Powiat łaski Łask   Numer umowy: POKL.08.01.01-10-100/14-01   Suma dofinansowania: 217162,45 Dofinansowanie UE: 184588,08   Nazwa beneficjenta: „POLWET-CENTROWET” SP. Z O.O. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii…

Razem możemy więcej Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: Razem możemy więcej Miejsce: Łódzkie Powiat łaski Łask   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-077/10-00   Suma dofinansowania: 49652 Dofinansowanie UE: 42204,2   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Nieoełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Shopping cart

close