Kurs prawo jazdy i szkolenia sprzedażowe w Gminie Krzyżanów – II edycja Powiat kutnowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Kurs prawo jazdy i szkolenia sprzedażowe w Gminie Krzyżanów – II edycja Miejsce: Łódzkie Powiat kutnowski Krzyżanów   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-032/11-00   Suma dofinansowania: 49931,2 Dofinansowanie UE: 42441,52   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Edukacja moją szansą. Powiat kutnowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Edukacja moją szansą. Miejsce: Łódzkie Powiat kutnowski Żychlin   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-041/11-00   Suma dofinansowania: 42000 Dofinansowanie UE: 35700   Nazwa beneficjenta: Gmina Żychlin Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Podwyższenie kwalifikacji zawodowych – I stopień Powiat kutnowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych – I stopień Miejsce: Łódzkie Powiat kutnowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-10-172/09-01   Suma dofinansowania: 713775,2 Dofinansowanie UE: 606708,92   Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Zielona przyszłość Powiat kutnowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Zielona przyszłość Miejsce: Łódzkie Powiat kutnowski Nowe Ostrowy   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-047/11-00   Suma dofinansowania: 12489,97 Dofinansowanie UE: 10616,47   Nazwa beneficjenta: Regionalne Centrum Integracji Europejskiej Temat: 69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie…

Świetlica miejscem integracji mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy Powiat kutnowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Świetlica miejscem integracji mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy Miejsce: Łódzkie Powiat kutnowski Nowe Ostrowy   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-079/09-01   Suma dofinansowania: 48726 Dofinansowanie UE: 41417,1   Nazwa beneficjenta: Gmina Nowe Ostrowy Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Rozwój kompetencji pracowników Instytutu Badawczego ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Powiat kutnowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji pracowników Instytutu Badawczego ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Miejsce: Łódzkie Powiat kutnowski Kutno – miasto   Numer umowy: POKL.08.01.01-10-063/13-01   Suma dofinansowania: 426389,35 Dofinansowanie UE: 362430,95   Nazwa beneficjenta: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku…

Najlepiej razem Powiat kutnowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Najlepiej razem Miejsce: Łódzkie Powiat kutnowski Nowe Ostrowy   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-183/08-00   Suma dofinansowania: 47815 Dofinansowanie UE: 40642,75   Nazwa beneficjenta: Gmina Nowe Ostrowy Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

EKOekspert Powiat kutnowski – Łódzkie

Tytuł projektu: EKOekspert Miejsce: Łódzkie Powiat kutnowski Kutno – miasto   Numer umowy: POKL.08.01.01-10-097/14-01   Suma dofinansowania: 335357,5 Dofinansowanie UE: 285053,88   Nazwa beneficjenta: Sea Development Sp. z o.o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi…

Jak dobrze mieć sąsiada Powiat kutnowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Jak dobrze mieć sąsiada Miejsce: Łódzkie Powiat kutnowski Kutno   Numer umowy: POKL.07.03.00-10-312/09-00   Suma dofinansowania: 41605 Dofinansowanie UE: 35364,25   Nazwa beneficjenta: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Podwyższanie kwalifikacji zawodowych – II stopień Powiat kutnowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Podwyższanie kwalifikacji zawodowych – II stopień Miejsce: Łódzkie Powiat kutnowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-10-146/08-01   Suma dofinansowania: 991654 Dofinansowanie UE: 842905,9   Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia…

Shopping cart

close