WYCHODZIMY DO LUDZI I DO ŚWIATA Powiat tucholski – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: WYCHODZIMY DO LUDZI I DO ŚWIATA Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat tucholski Tuchola   Numer umowy: POKL.07.03.00-04-164/09-00   Suma dofinansowania: 40628 Dofinansowanie UE: 34533,8   Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju PROGRES Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Stare zawody szansą na aktywną integrację mieszkańców wsi Powiat tucholski – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Stare zawody szansą na aktywną integrację mieszkańców wsi Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat tucholski Gostycyn   Numer umowy: POKL.07.03.00-04-191/10-00   Suma dofinansowania: 49831,2 Dofinansowanie UE: 42356,52   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia…

Wzmocnienie kadr pracowniczych MŚP w strefie dolnej Wisły Powiat tucholski – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Wzmocnienie kadr pracowniczych MŚP w strefie dolnej Wisły Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat tucholski   Numer umowy: POKL.08.01.01-04-163/09-02   Suma dofinansowania: 124096,1 Dofinansowanie UE: 105481,69   Nazwa beneficjenta: Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku…

Shopping cart

close