Język angielski w firmie – skuteczniej z certyfikatem TOEIC Powiat m. Bydgoszcz – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Język angielski w firmie – skuteczniej z certyfikatem TOEIC Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat m. Bydgoszcz   Numer umowy: POKL.08.01.01-04-263/09-01   Suma dofinansowania: 134493 Dofinansowanie UE: 114319,05   Nazwa beneficjenta: PROGRESS FACTORY Centrum Języków Obcych M.P. Trojanowicz, M.M. Trojanowicz s.c. Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług…

Kaganek Powiat m. Bydgoszcz – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Kaganek Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat m. Bydgoszcz   Numer umowy: POKL.07.04.00-04-030/12-01   Suma dofinansowania: 245117,3 Dofinansowanie UE: 208349,7   Nazwa beneficjenta: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Podniesienie kompetencji pracowników firmy Media Regionalne/Oddział w bydgoszczy Powiat m. Bydgoszcz – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji pracowników firmy Media Regionalne/Oddział w bydgoszczy Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat m. Bydgoszcz M. Bydgoszcz   Numer umowy: POKL.08.01.01-04-416/10-00   Suma dofinansowania: 78739,92 Dofinansowanie UE: 66928,93   Nazwa beneficjenta: „Media regionalne” Sp. z o.o. II Oddział w Bydgoszczy Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług…

Wiedza kapitałem EGB Investments SA. Powiat m. Bydgoszcz – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Wiedza kapitałem EGB Investments SA. Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat m. Bydgoszcz M. Bydgoszcz   Numer umowy: POKL.08.01.01-04-007/09-00   Suma dofinansowania: 165169,72 Dofinansowanie UE: 140394,26   Nazwa beneficjenta: EGB Investments SA Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z…

Szkolenia podstawą poprawy jakości opieki medycznej w Pallmed Sp. z o.o. Powiat m. Bydgoszcz – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Szkolenia podstawą poprawy jakości opieki medycznej w Pallmed Sp. z o.o. Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat m. Bydgoszcz M. Bydgoszcz   Numer umowy: POKL.08.01.01-04-380/12-00   Suma dofinansowania: 175190,25 Dofinansowanie UE: 148911,71   Nazwa beneficjenta: Pallmed sp. zo.o. Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia,…

Wysokie standardy bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu w sprawnie zarządzanym Porcie Lotniczym Bydgoszcz SA jako rezultat zintegrowanych szkoleń pracowniczych Powiat m. Bydgoszcz – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Wysokie standardy bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu w sprawnie zarządzanym Porcie Lotniczym Bydgoszcz SA jako rezultat zintegrowanych szkoleń pracowniczych Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat m. Bydgoszcz M. Bydgoszcz   Numer umowy: POKL.08.01.01-04-051/12-00   Suma dofinansowania: 194472 Dofinansowanie UE: 165301,2   Nazwa beneficjenta: Port Lotniczy Bydgoszcz…

Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Firma „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Powiat m. Bydgoszcz – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Firma „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat m. Bydgoszcz M. Bydgoszcz   Numer umowy: POKL.08.01.01-04-307/12-00   Suma dofinansowania: 364944,05 Dofinansowanie UE: 310202,44   Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Temat:…

T KOMPetencje eksportowe pracowników Powiat m. Bydgoszcz – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: T KOMPetencje eksportowe pracowników Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat m. Bydgoszcz M. Bydgoszcz   Numer umowy: POKL.08.01.01-04-061/13-00   Suma dofinansowania: 121136,06 Dofinansowanie UE: 102965,65   Nazwa beneficjenta: T KOMP Tomasz Kruszewski Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z…

Rozwój firmy Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „Aplex” Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej poprzez podnoszenie kompetencji pracowników firmy Powiat m. Bydgoszcz – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Rozwój firmy Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „Aplex” Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej poprzez podnoszenie kompetencji pracowników firmy Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat m. Bydgoszcz M. Bydgoszcz   Numer umowy: POKL.08.01.01-04-075/12-00   Suma dofinansowania: 415772,87 Dofinansowanie UE: 353406,94   Nazwa beneficjenta: Produkcja Artykułów z…

Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa PESA Bydgoszcz SA Powiat m. Bydgoszcz – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa PESA Bydgoszcz SA Miejsce: Kujawsko-pomorskie Powiat m. Bydgoszcz M. Bydgoszcz   Numer umowy: POKL.08.01.01-04-325/12-01   Suma dofinansowania: 679777 Dofinansowanie UE: 577810,45   Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie…

Shopping cart

close