IM-puls Powiat milicki – Dolnośląskie

Tytuł projektu: IM-puls Miejsce: Dolnośląskie Powiat milicki   Numer umowy: POKL.07.04.00-02-015/12-01   Suma dofinansowania: 334955,9 Dofinansowanie UE: 284712,52   Nazwa beneficjenta: Powiat Miliscki/Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Shopping cart

close