Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim Powiat jaworski – Dolnośląskie

Tytuł projektu: Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim Miejsce: Dolnośląskie Powiat jaworski   Numer umowy: POKL.07.04.00-02-001/13-01   Suma dofinansowania: 131712,92 Dofinansowanie UE: 111955,98   Nazwa beneficjenta: Powiat Jaworski Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Shopping cart

close