Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Centrum DZWONI) Powiat głogowski – Dolnośląskie

Tytuł projektu: Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Centrum DZWONI) Miejsce: Dolnośląskie Powiat głogowski   Numer umowy: POKL.07.04.00-02-008/12-01   Suma dofinansowania: 2171980,04 Dofinansowanie UE: 1846183,03   Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie Temat: 71 Ścieżki…

Shopping cart

close