Kurs w zakresie obsługi wózków widłowych Powiat dzierżoniowski – Dolnośląskie

Tytuł projektu: Kurs w zakresie obsługi wózków widłowych Miejsce: Dolnośląskie Powiat dzierżoniowski   Numer umowy: POKL.08.01.01-02-163/08-02   Suma dofinansowania: 468374,28 Dofinansowanie UE: 398118,14   Nazwa beneficjenta: Firma Usługowa „Partner” Jolanta Maria Mróz Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach;…

Pentair na drodze do doskonałości Powiat dzierżoniowski – Dolnośląskie

Tytuł projektu: Pentair na drodze do doskonałości Miejsce: Dolnośląskie Powiat dzierżoniowski Dzierżoniów – miasto   Numer umowy: POKL.08.01.01-02-191/11-01   Suma dofinansowania: 568278,41 Dofinansowanie UE: 483036,65   Nazwa beneficjenta: Pentair Poland Sp. z o. o. Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie…

Centrum Telepracy Powiat dzierżoniowski – Dolnośląskie

Tytuł projektu: Centrum Telepracy Miejsce: Dolnośląskie Powiat dzierżoniowski   Numer umowy: POKL.07.04.00-02-011/13-01   Suma dofinansowania: 506169 Dofinansowanie UE: 430243,65   Nazwa beneficjenta: Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy…

Shopping cart

close