Budowanie tożsamości lokalnej poprzez spotkania integrujące mieszkańców Powiat opoczyński – Łódzkie

Tytuł projektu: Budowanie tożsamości lokalnej poprzez spotkania integrujące mieszkańców

Miejsce:

Łódzkie

Powiat opoczyński

Drzewica

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-024/08-01

 

Suma dofinansowania: 49997

Dofinansowanie UE: 42497,45

 

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Drzewica

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

 

mapa szubin, cd projekt red warszawa, jakie czynniki występują w środowisku pracy, internetowa platforma sprzedażowa

yyyyy

 

Shopping cart

close