BEZPIECZNA WIOSKA – Dzieci i młodzież spadkobiercami historii i gwarantem bezpieczeństwa na obszarach wiejskich Powiat skierniewicki – Łódzkie

Tytuł projektu: BEZPIECZNA WIOSKA – Dzieci i młodzież spadkobiercami historii i gwarantem bezpieczeństwa na obszarach wiejskich

Miejsce:

Łódzkie

Powiat skierniewicki

Skierniewice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-291/08-00

 

Suma dofinansowania: 44699

Dofinansowanie UE: 37994,15

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Skierniewice

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

 

grant poznań, l4 w pracy, ile trwa staż z urzędu pracy, kategoria c wymagania, urlop na zadanie 2021, stojeszyn pierwszy, czy można skrócić urlop macierzyński, jakim zwierzęciem jesteś z charakteru, maluch 2018, program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne w szkole, próbny egzamin ósmoklasisty 2022 – data, wirus anglia, lęk przed nieznanym

yyyyy

 

Shopping cart

close