Bądź aktywny-integracja społeczności wiejskiej z gminy Wyszogród Powiat płocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Bądź aktywny-integracja społeczności wiejskiej z gminy Wyszogród

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat płocki

Wyszogród

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-065/10-00

 

Suma dofinansowania: 46245

Dofinansowanie UE: 39308,25

 

Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszogrodzie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011

 

czy można pracować i pobierać emeryturę, promieniowanie w polsce online, nauka zdalna do kiedy 2021, dg invest, iqos czy zdrowszy, kraje oecd

yyyyy

 

Shopping cart

close