Animacja środowiska lokalnego Gminy Knyszyn przy wykorzystaniu Metody KLANZY Powiat moniecki – Podlaskie

Tytuł projektu: Animacja środowiska lokalnego Gminy Knyszyn przy wykorzystaniu Metody KLANZY

Miejsce:

Podlaskie

Powiat moniecki

Knyszyn

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-20-015/08-01

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: Stowarzyszenia i organizacje społeczne

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 2/28/2009

 

handel ludźmi na świecie statystyki, obwodnica zachodnia szczecina mapa, mapa wolnych miejsc na szczepienia, przykladowy pesel, dotację na budowę domu 2020, pomoc dla firm jednoosobowych 2021

yyyyy

 

Shopping cart

close