Alternatywnie – zajęcia dla młodziezy z Gminy Ostrów Lubelski Powiat lubartowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Alternatywnie – zajęcia dla młodziezy z Gminy Ostrów Lubelski

Miejsce:

Lubelskie

Powiat lubartowski

Ostrów Lubelski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-185/09-01

 

Suma dofinansowania: 49984

Dofinansowanie UE: 42486,4

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „PRO EDUCATIO”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

 

wyniki rekrutacji 2021, koordynator zespołu, urlop wychowawczy jak liczyć, ile wolnego po 12 godzinach pracy w nocy

yyyyy

 

Shopping cart

close