Aktywny rodzic – Aktywne dziecko Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Aktywny rodzic – Aktywne dziecko

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat otwocki

Celestynów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-094/10-00

 

Suma dofinansowania: 49832

Dofinansowanie UE: 42357,2

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Celestynów

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

technik administracji co robi, powołanie do wojska 2019, zgierz długa, waznosc certyfikatu, poziom promieniowania mapa

yyyyy

 

Shopping cart

close