Aktywność na wsi Powiat hrubieszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywność na wsi

Miejsce:

Lubelskie

Powiat hrubieszowski

Dołhobyczów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-131/10-00

 

Suma dofinansowania: 49200

Dofinansowanie UE: 41820

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Dołhobyczowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011

 

kwarantanna po kontakcie z chorym na covid, np skrót, najbardziej opłacalne kierunki technikum, ile wynosi kwarantanna 2022, szpital im wam, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, do kiedy status studenta, gimnazjum trzebownisko, mapa woj lubelskiego szczegółowa, zdjecie paszportu, parafia nml, lucar, karta dużej rodziny korzyści, decyzje środowiskowe, wysokość ekwiwalentu za urlop, wniosek o osłonowe, karta dużej rodziny wniosek przez internet, witaj czy witam, masterpress praca

yyyyy

 

Shopping cart

close