Aktywność-Integracja-Partnerstwo w Gminie Susiec Powiat tomaszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywność-Integracja-Partnerstwo w Gminie Susiec

Miejsce:

Lubelskie

Powiat tomaszowski

Susiec

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-019/10-00

 

Suma dofinansowania: 49573

Dofinansowanie UE: 42137,05

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Społecznosci Lokalnej-PAARY

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

 

depresja na świecie, wykaz przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez nfz 2018, rezydentury jesień 2018, praca za granicą 2014, świadczenie rodzicielskie co to jest

yyyyy

 

Shopping cart

close