Aktywność i współpraca się opłaca Powiat żywiecki – Śląskie

Tytuł projektu: Aktywność i współpraca się opłaca

Miejsce:

Śląskie

Powiat żywiecki

Świnna

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-205/08-00

 

Suma dofinansowania: 10460

Dofinansowanie UE: 8891

 

Nazwa beneficjenta: Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010

 

palbud, gops wieprz, kompozycja listu, wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia pdf, metrohome24, ile siedzi się na kwarantannie, długopis w izolacji, wymień zawody w których ma się styczność z krwią, 3majmy sie razem, zamość urząd skarbowy, oslabienie przy covid, zarejestruj się, nowe obostrzenia konferencja premiera

yyyyy

 

Shopping cart

close