Aktywnie, lokalnie, integralnie Powiat częstochowski – Śląskie

Tytuł projektu: Aktywnie, lokalnie, integralnie

Miejsce:

Śląskie

Powiat częstochowski

Blachownia

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-275/09-01

 

Suma dofinansowania: 49976

Dofinansowanie UE: 42479,6

 

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Macierz

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

 

polmlek grudziądz, siwz wzór, naliczanie urlopu, okres wypowiedzenia od kiedy się liczy, ministerstwo kultury logo, ilość godzin pracy w miesiącu, przedszkole janowice wielkie, ptasi azyl, szarafin

yyyyy

 

Shopping cart

close