Aktywnie dla siebie i dla innych – program wsparcia seniorów z terenu Gminy Czarna Powiat bieszczadzki – Podkarpackie

Tytuł projektu: Aktywnie dla siebie i dla innych – program wsparcia seniorów z terenu Gminy Czarna

Miejsce:

Podkarpackie

Powiat bieszczadzki

Czarna

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-18-084/10-00

 

Suma dofinansowania: 47125

Dofinansowanie UE: 40056,25

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Czarna

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

vissavi rzeszów, czy krus wlicza się do stażu pracy, sugestia przykłady, phishing co to znaczy

yyyyy

 

Shopping cart

close