„AKTYWNI W SZKOLE”-INICJATYWA NA RZECZ UCZNIÓW I RODZICÓW Z GMINY DOBRCZ Powiat bydgoski – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: „AKTYWNI W SZKOLE”-INICJATYWA NA RZECZ UCZNIÓW I RODZICÓW Z GMINY DOBRCZ

Miejsce:

Kujawsko-pomorskie

Powiat bydgoski

Dobrcz

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-04-144/10-00

 

Suma dofinansowania: 48640

Dofinansowanie UE: 41344

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Reginalnego PARTNER

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011

 

co dalej z 500 plus, wrota mazur, dąbrówka wyłazy, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron kodeks pracy

yyyyy

 

Shopping cart

close