Aktywni Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywni

Miejsce:

Lubelskie

Powiat świdnicki

Piaski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-116/09-01

 

Suma dofinansowania: 49982,92

Dofinansowanie UE: 42485,48

 

Nazwa beneficjenta: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

 

trasa pojezierzy zachodnich, harmonogram zapisu na szczepienia, losowanie w loterii szczepionkowej, skierniewice lekarz medycyny pracy, wwnet, wypoż, 4 miesiac ciazy

yyyyy

 

Shopping cart

close