AKTYWNI LIDERZY – ZINTEGROWANA GMINA Powiat przemyski – Podkarpackie

Tytuł projektu: AKTYWNI LIDERZY – ZINTEGROWANA GMINA

Miejsce:

Podkarpackie

Powiat przemyski

Stubno

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-18-129/10-00

 

Suma dofinansowania: 48740

Dofinansowanie UE: 41429

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Przyszłość” w Nakle

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

 

bazawiedzy, 500 plus w 2021, mural historyczny, skrót nato co oznacza

yyyyy

 

Shopping cart

close