AKTYWNE DZIECI Powiat płocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: AKTYWNE DZIECI

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat płocki

Nowy Duninów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-045/08-00

 

Suma dofinansowania: 49996

Dofinansowanie UE: 42496,6

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowy Duninów / Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

 

bardzo dobra robota, refleks test, zawód na r, bodzanowo, eco abc, becikowe gov, nauka jezyka polskiego dla ukraińców, parafia sw anny lodz, wczasy pod gruszą kwota, odpis skrócony aktu małżeństwa wzór, ankieta kwalifikacyjna covid, urlop

yyyyy

 

Shopping cart

close