„Aktywna młodzież w XXI wieku” Powiat gostyński – Wielkopolskie

Tytuł projektu: „Aktywna młodzież w XXI wieku”

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat gostyński

Pępowo

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-066/09-00

 

Suma dofinansowania: 49890

Dofinansowanie UE: 42406,5

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Pępowo

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/31/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010

 

psp suwałki, debrzno praca, pupkrosno, świadectwo o niekaralności, sanepid szczecin infolinia

yyyyy

 

Shopping cart

close