Aktywna kobieta Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywna kobieta

Miejsce:

Lubelskie

Powiat świdnicki

Mełgiew

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-246/09-00

 

Suma dofinansowania: 49930

Dofinansowanie UE: 42440,5

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

 

tranzyt austria, maseczki zniesienie, inpol piekary śląskie, kościół kazimierza wielka, kwarantanna przylot do polski, profesjonalny email, deklaracja od spadków i darowizn

yyyyy

 

Shopping cart

close