Aktywna kobieta, matka, gospodyni – Koło Gospodyń Wiejskich integruje wsie Powiat augustowski – Podlaskie

Tytuł projektu: Aktywna kobieta, matka, gospodyni – Koło Gospodyń Wiejskich integruje wsie

Miejsce:

Podlaskie

Powiat augustowski

Augustów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-20-080/09-01

 

Suma dofinansowania: 44637

Dofinansowanie UE: 37941,45

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010

 

lista postanowień noworocznych, do kiedy pandemia w polsce, wiś pk, nowe obostrzenia dzisiaj, łaguny, covid 13 czerwca 2021, gov.pl.cyfrowa tv

yyyyy

 

Shopping cart

close