Aktywną integrację budujemy poprzez sport i rekreację Powiat tomaszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywną integrację budujemy poprzez sport i rekreację

Miejsce:

Lubelskie

Powiat tomaszowski

Krynice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-151/10-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

 

deklaracje o źródle ogrzewania nieruchomości, metalerg, konferencja premiera – kiedy kolejna, kto to wolontariusz, edukacja kulturalna 2021, iłów mapa

yyyyy

 

Shopping cart

close