Aktywna integracja w powiecie brzezińskim Powiat brzeziński – Łódzkie

Tytuł projektu: Aktywna integracja w powiecie brzezińskim

Miejsce:

Łódzkie

Powiat brzeziński

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-155/09-00

 

Suma dofinansowania: 41800

Dofinansowanie UE: 35530

 

Nazwa beneficjenta: Powiat Brzeziński

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

 

praca w warunkach szkodliwych emerytura, armii krajowej opole, typ osobowości architekt, dodatek.osłonowy, jakie dane do umowy, wzór protokołu protokół odbioru robót, praktyki w urzędzie gminy zakres obowiązków, cypr polska, esperanza b2b, palenie w miejscu pracy, inventory solutions, śmieszne cytaty na odejście z pracy, przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, azis mining, chlorsulfuron 75 wg, bytnica mapa, kurs cad cam

yyyyy

 

Shopping cart

close