Aktywna integracja społeczności Latalic Powiat poznański – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Aktywna integracja społeczności Latalic

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat poznański

Pobiedziska

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-008/08-03

 

Suma dofinansowania: 49884,8

Dofinansowanie UE: 42402,08

 

Nazwa beneficjenta: Competir Polska Sp. z o.o.

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

 

sposoby na samotność, zgłoszenie do zus umowy zlecenia, ilosc zarazen, abst, jedlicze mapa

yyyyy

 

Shopping cart

close