Aktywna integracja mieszkanek sołectwa Łochocin Powiat lipnowski – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Aktywna integracja mieszkanek sołectwa Łochocin

Miejsce:

Kujawsko-pomorskie

Powiat lipnowski

Lipno

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-04-208/10-00

 

Suma dofinansowania: 49921,03

Dofinansowanie UE: 42432,88

 

Nazwa beneficjenta: Regionalne Centrum Integracji Europejskiej

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

 

dan rob, hangouts na komputer, najniższa renta, szczepienia w kanadzie

yyyyy

 

Shopping cart

close