Aktywna integracja mieszkańców gminy Siewierz rozwijająca umiejętności twórcze Powiat będziński – Śląskie

Tytuł projektu: Aktywna integracja mieszkańców gminy Siewierz rozwijająca umiejętności twórcze

Miejsce:

Śląskie

Powiat będziński

Siewierz

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-043/10-01

 

Suma dofinansowania: 45060

Dofinansowanie UE: 38301

 

Nazwa beneficjenta: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012

 

dąb mały, gotania, skierowanie na badania lekarskie 2022, jak poradzić sobie z emocjami, kto pracuje na kolei

yyyyy

 

Shopping cart

close