Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn – warsztaty psychospołeczne i zawodowe Powiat poznański – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn – warsztaty psychospołeczne i zawodowe

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat poznański

Dopiewo

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-072/10-00

 

Suma dofinansowania: 44727

Dofinansowanie UE: 38017,95

 

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROMYK

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

wjazd do chorwacji covid, drzwi przesuwne na szynie sufitowej, straż pożarna golub dobrzyń, gmina hyżne, potocznie stałe połączenie telefoniczne z radą ministrów, kwarantanna po powrocie do polski z niemiec, media biznesowe, darmex

yyyyy

 

Shopping cart

close