Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Sołectwa Kaźmierz Powiat szamotulski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Sołectwa Kaźmierz

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat szamotulski

Kaźmierz

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-100/09-00

 

Suma dofinansowania: 49940

Dofinansowanie UE: 42449

 

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Kierowców MOTOREX PLUS Łukasz Walkiewicz

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

 

szpital bartoszyce chirurgia, odrzechowa, statystyka covid polska, program szczepień ochronnych na rok 2021, rodzaje dyskryminacji

yyyyy

 

Shopping cart

close