Aktywizacja szansą na jutro Powiat świdnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywizacja szansą na jutro

Miejsce:

Lubelskie

Powiat świdnicki

Piaski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-115/09-01

 

Suma dofinansowania: 49962,92

Dofinansowanie UE: 42468,48

 

Nazwa beneficjenta: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

 

karta dużej rodziny dla kogo, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wzór, lepsze od pustych słów, skarga na pracodawcę, spis powszechny 2021 przez internet do kiedy, na wzajem razem czy osobno, mazowiecki szpital specjalistyczny radom, konsulat rp w brześciu, pobór do wojska w czasie wojny wiek, wniosek o emisyjności budynku, zgłoszenie nabycia pojazdu przez internet, adam guibourgé-czetwertyński, katowice kraków pkp, androimpex, politechnika krakowska biuro karier

yyyyy

 

Shopping cart

close