Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Brzeziny Powiat brzeziński – Łódzkie

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Brzeziny

Miejsce:

Łódzkie

Powiat brzeziński

Brzeziny

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-167/10-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Brzeziny

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

 

kiedy ferie w malopolsce 2022, 2 maja dzień wolny od pracy, kartą podatkowa dla lekarzy 2021, bilans 7 latka do szkoły druk, komendant wojewódzki policji w rzeszowie

yyyyy

 

Shopping cart

close