Aktywizacja poprzez Hydroterapie Powiat chrzanowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Aktywizacja poprzez Hydroterapie

Miejsce:

Małopolskie

Powiat chrzanowski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-12-164/11-00

 

Suma dofinansowania: 49930

Dofinansowanie UE: 42440,5

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Spons Iuventa”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 10/3/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012

 

matury próbne 2021, wildhog, koniec eldorado dla młodzieży po studiach, obostrzenia od 20 grudnia 2021, urlop wychowawczy dla ojca, szkola galiny, prawa i obowiązki świadka, wnioski kapitał opiekuńczy, konferencja ministra zdrowia 5.03, energetyka białogard, agnieszka niewińska, oddział przygotowawczy w szkole, dofinansowanie do działalności 2021

yyyyy

 

Shopping cart

close