Aktywizacja i integracja kobiet z gminy Kraśnik Powiat kraśnicki – Lubelskie

Tytuł projektu: Aktywizacja i integracja kobiet z gminy Kraśnik

Miejsce:

Lubelskie

Powiat kraśnicki

Kraśnik

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-275/09-00

 

Suma dofinansowania: 47997

Dofinansowanie UE: 40797,45

 

Nazwa beneficjenta: GMINA KRAŚNIK / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAŚNIKU

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2010

Data zakończenia realizacji: 11/15/2010

 

jeśli dziecko ma kwarantanne to rodzice też, jarpak, czy po badaniach okresowych trzeba wrócić do pracy, tau internet, gastropol, jarosław sellin, jak uzyskac paszport, szwajcarka marcin sikorski

yyyyy

 

Shopping cart

close