„Akcja na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w powiecie nowodworskim” Powiat nowodworski – Pomorskie

Tytuł projektu: „Akcja na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w powiecie nowodworskim”

Miejsce:

Pomorskie

Powiat nowodworski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-22-081/08-00

 

Suma dofinansowania: 44258

Dofinansowanie UE: 37619,3

 

Nazwa beneficjenta: Instytut Inicjatyw Europejskich

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

 

rodzicielski urlop, kaskat, rehabilitacja płock, jak sobie pomóc w depresji, pantera etykieta, ankrowanie, minimalna.krajowa 2022, urlop wychowawczy, gops łapanów, plany noworoczne, epuap podpisz dokument, nadawanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, prezent dla szefostwa na święta, ewaluacja 2022 wyniki, zmiana stanowiska pracy na gorsze, doplaty do nawozow wniosek 2022, barber co to jest, lista agentow

yyyyy

 

Shopping cart

close