Akademia Lokalnego Animatora w Gminie Juchnowiec Kościelny Powiat białostocki – Podlaskie

Tytuł projektu: Akademia Lokalnego Animatora w Gminie Juchnowiec Kościelny

Miejsce:

Podlaskie

Powiat białostocki

Juchnowiec Kościelny

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-20-102/09-01

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010

 

co grozi palaczowi, kaszyce a4, dni pracy 2021, szczepienia dane statystyczne, nagana, wynagrodzenie młodociani, mniami, student po 26 roku życia a umowa zlecenie, rolnictwo ekologiczne, jak dostac dofinansowanie na dekoder, linia technologiczna, wypowiedzenie a zaległy urlop

yyyyy

 

Shopping cart

close