Akademia Liderów Młodzieżowych w Gminie Bełżec Powiat tomaszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Akademia Liderów Młodzieżowych w Gminie Bełżec

Miejsce:

Lubelskie

Powiat tomaszowski

Bełżec

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-139/11-01

 

Suma dofinansowania: 43550,95

Dofinansowanie UE: 37018,31

 

Nazwa beneficjenta: Fundacja „Pokój i dobro”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012

 

erasmus w cv, betamed chorzów, logo szczepimy się, przemysłówka

yyyyy

 

Shopping cart

close