Akademia Kariery Powiat gliwicki – Śląskie

Tytuł projektu: Akademia Kariery

Miejsce:

Śląskie

Powiat gliwicki

Rudziniec

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-086/10-00

 

Suma dofinansowania: 49970

Dofinansowanie UE: 42474,5

 

Nazwa beneficjenta: Śląska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „Perspektywy”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

 

grupa etniczna przykłady, muzeum solidarnosci gdansk, urzędowe, kolej kokoszkowska, długościomierz, rada legislacyjna, skrót szukaj

yyyyy

 

Shopping cart

close