Akademia Integracji Społecznej w Gminie Ulhówek Powiat tomaszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Akademia Integracji Społecznej w Gminie Ulhówek

Miejsce:

Lubelskie

Powiat tomaszowski

Ulhówek

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-051/10-00

 

Suma dofinansowania: 49995

Dofinansowanie UE: 42495,75

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

 

temm lublin, zsr ckp, apripo, sanepid środa śląska, meditest 2019, kręcenie pizzy, zycenia wielkanocne, sanatorium wistom, antropopresja, mózg gadzi psychologia, krowy mamki, toga prokuratora, wererynarz, projekt gucio, ataki stresu, akademia teatralna w warszawie, moto fibers

yyyyy

 

Shopping cart

close