Akademia aktywności-program wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi Powiat wieruszowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Akademia aktywności-program wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Miejsce:

Łódzkie

Powiat wieruszowski

Wieruszów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-086/08-01

 

Suma dofinansowania: 35763,52

Dofinansowanie UE: 30398,99

 

Nazwa beneficjenta: JMR Edukacja i Praca

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 4/30/2009

 

koniec języka, kapsuła hostel warszawa, dotacje 2014 2020, zgłoszenie do urzędu pracy, nasza planeta nasze zdrowie plakat

yyyyy

 

Shopping cart

close