3 w 1 Powiat gostyniński – Mazowieckie

Tytuł projektu: 3 w 1

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat gostyniński

Gostynin – miasto

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-069/09-00

 

Suma dofinansowania: 49865

Dofinansowanie UE: 42385,25

 

Nazwa beneficjenta: FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU „LEPSZY GOSTYNIN”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

 

skórzno, projekt miasta, zwolnienie z zajęć wf, umowa zlecenie bez statusu studenta, włochy certyfikat covid

yyyyy

 

Shopping cart

close